Tramitació per a l'obtenció de la deducció fiscal

450

Els treballs de renovació de finestres que permeten reduir la demanda de climatització de l'habitatge en un mínim del 7% donen dret a la deducció del 20% del cost d'aquests treballs, sobre una base de 5.000€ (deducció fiscal màxima de 1.000€). Sobre la base de deducció cal descomptar l'import que s'hagi subvencionat.

Quan es renova la totalitat, o la major part de les finestres de l'habitatge s'aconsegueix aquest nivell de millora.

El servei inclou:

La visita a l'habitatge per a la presa de dades, fotografies i mesures, la certificació energètica prèvia als treballs de millora i la certificació energètica posterior als treballs de millora.